Sustitució Uralita
Navegació
Informació de contacte

SUSTITUCIÓN URALITA /
SUMUVE S.A.

C/ Pereda 8,
08930 Sant Adrià de Besos
Barcelona

Tel. 93 462 13 66
Fax 93 381 23 25

Email: sumuve@sumuvesa.com
Presentació sustitucionuralita.com

SUMUVESA és una empresa dedicada a la retirada i/o substitució de cobertes, façanes i baixants d’URALITA o fibrociment amb contingut d’amiant, i amb més de 25 anys d’experiència en el sector.

SUMUVE, S.A. està inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgos de Amianto) i està especialitzada en el desmantellament i substitució de cobertes i façanes de fibrociment, fent-se càrrec de la redacció i tramitació del Pla de Treball així com del transport i de la gestió del residu a l’abocador autoritzat.


Els nostres serveis són:

  • Retirada de cobertes, façanes i baixants d’uralita o fibrociment amb contingut d’amiant.
  • Substitució de cobertes de fibrociment per cobertes metàl·liques.
  • Enginyeria, projecte d’obres, redacció de pla de treball, tramitació permís d’obra, mostrejos amiant…

Canvia la seva coberta d'uralita per una nova sense interrompre la activitat industrial
Cobertes i façanes
Sumuvesa
Enginyeria edificació
Enve