Sustitució Uralita
Navegació
Informació de contacte

SUSTITUCIÓN URALITA /
SUMUVE S.A.

C/ Pereda 8,
08930 Sant Adrià de Besos
Barcelona

Tel. 93 462 13 66
Fax 93 381 23 25

Email: sumuve@sumuvesa.com
Serveis de desamiantat i retirada cobertes Uralita


La nostra metodologia de treball permet a les empreses no cessar la seva activitat productiva.

Els nostres serveis són:

  • Retirada de cobertes, façanes i baixants d’uralita o fibrociment amb contingut d’amiant.
  • Substitució de cobertes de fibrociment per cobertes metàl·liques.

    SUMUVE, S.A a més a més d’estar especialitzada en la retirada de fibrociment, té més de 25 anys d’experiencia en el muntatge de cobertes metàl·liques i Tectum i façanes industrials. De manera que combinem ambdues feines perquè així el client no hagi de cessar la seva activitat productiva.

    La nostra metodologia de treball és la següent:

    A mesura que es va realitzant el desmuntatge de les plaques de fibrociment amb contingut d'amiant, es substitueix amb el nou material de coberta, ja sigui metàl·lica o de fibrociment sense amiant.

Tots les treballs estan realitzats per personal qualificat i amb amplia experiènica, coordinats per enginyers i tècnics superiors en seguretat en el treball, higiene industrial.

Cobertes i façanes
Sumuvesa
Enginyeria edificació
Enve